Lasco -ruuvihalkaisijat

Ruuvihalkaisija on turvallinen ja tehokas tapa halkoa puut niiden pituudesta riippumatta.

Ruuvihalkaisijan merkittävin käyttötarkoitus on kuitenkin järeiden tyvipöllien halkaisu, jotta ne saadaan riittävän pieniksi ja hakkurin kidasta sisään. Hakkuriurakoitsijalle ei liian isoja pöllejä tule vastaan kuin 50 tai 200 vuodessa, mutta niistä saatava hakemäärä on kuitenkin suuri.

Monesti tukkilaanin reunaan on kasattu myös suuria tyvipöllejä, joissa on lahoa. Lahon ytimen ympärillä on kuitenkin hakekattilassa toimivaa tavaraa joka ruuvihalkaisijalla saadaan hyötykäyttöön.


 Lataa esite

 

Lasco M1-10.0 Roli ja Cat 304E
Interforst-näyttelyssä

Lasco M2-4.0S + Liebherr A900C