Järjestelmän ohjauslaitteet

Heizomat -ohjauskeskus

Heizomat -hakelämmitysjärjestelmää ohjataan logiikkaohjauskeskuksella, joka ohjaa kaikkia järjestelmän toimintoja. Kattilassa on kattilaveden- ja savukaasun lämpöanturit sekä savukaasun happitunnistin. Ohjauskeskukseen voidaan liittää verkoston paluuvesianturi eli sekoittimen paluuvesianturi jolla säädetään kattilakierto sopivaksi.

Ohjauskeskus on koottu Siemensin teollisuusautomaatiokomponenteilla, toimintoja ohjataan kosketusnäytöltä. Näyttö saadaan etävalvontaa varten tietokoneelle ja älypuhelimeen, samoin hälytystiedot saadaan tekstiviestinä halutuille henkilöille.

 

Polttoaineen syötön määrää ohjataan asettamalla kattilan koon ja polttoaineen mukaiset syöttö- ja taukoajat. Kattilaveden lämpötila voidaan asettaa 65-90°C asteeseen.

Automatiikka ohjaa palotapahtumaa kattilaveden lämpötilan mukaan seuraavasti:

Automatiikka pyrkii pitämään lämmön +-4°C halutussa tasossa, eli jos haluttu kattilalämpö on 80°C, kattila alkaa lämmittää, kun lämpö putoaa 76 °C:seen. Lämmitys alkaa lämmityskäynnillä jonka teho kasvaa 1-100% halutussa ajassa. Tämän jälkeen siirrytään tehokäynnille 1%, josta halutussa ajassa suuremmalle teholle 100% asti. 

Kun lämpötila nousee 80°C asteeseen, kytkeytyy automatiikka pienemmälle teholle, jatkaen lämmitystä niin kauan kunnes lämpötila nousee 84°C asteeseen. Tällöin laite kytkeytyy ylläpitotilaan tai kunnes lämpötila putoaa, kytkeytyy päälle suurempi teho.

 

Ylläpitotilassa automatiikka syöttää polttoainetta määrätyin välein kattilaan (15-30 min) ja puhaltaa samalla ilmaa, jolloin hiillos pysyy yllä ja kattila jatkaa lämmitystä kun veden lämpötila on pudonnut.

Näin automatiikka hoitaa että kattilalämpö on koko ajan halutulla tasolla, ja kattila toimii myös tehontarpeen ollessa pientä.

Ohjauskeskus ohjaa kaikkia toimintoja kattilassa ja siirtolaitteistossa - tuhkanpoistoa, nuohousta, sytytystä. Ohjelmassa on polttoaineen tallennusmahdollisuus, eli säädetyt arvot voidaan tallentaa muistiin halutulle nimelle, jolloin ne voidaan ottaa jälleen käyttöön vaikka arvoja olisi muutettu esim. polttoaineen laadun muuttumisen takia.

Kattila on varustettu sytyttimellä, joka varmistaa kattilan syttymisen mahdollisen sähkökatkon jälkeen. Kattilaa voidaan käyttää kesällä myös ns. sytytyskäytöllä, eli kattilan annetaan sammua lämmitystahtien välillä. Tällöin sytytin sytyttää kattilan, kun veden lämpö on pudonnut 10 °C asteeseen. Näin Heizomat-lämmityskattilaa voidaan käyttää myös lämmöntarpeen ollessa hyvin pientä.