Takaisin


HSK-RA

Heizomat HSK-RA-Kattilat

Heizomat HSK-RA-kattila on esitelty jo vuonna 1996, silloin kattilaan tulivat automaattiset savukanavien puhdistimet. Heizomat HSK-RA-kattilassa on valurauta-arina, jonne hake syötetään syöttöruuvilla. Ensiöilma puhalletaan ilmaputkien kautta arinan päälle. Tuli palaa muuratussa tulipesässä, jonne puhalletaan paloilmaa toisiopuhaltimella. Näin kaikki palava kaasu poltetaan, päästöjä ei synny.

HSK-RA-kattila sopii hyvin kaikelle puupohjaiselle polttoaineelle, hake, puru,kutteri,briketti ja pelletti.

Tuhka poistuu tulipesästä rakoarinan läpi jota puhdistinkola puhdistaa automaattisesti.

Savukanavien nuohous automaattisesti ruuveilla, eli pyöreissä tuubeissa ruuvit joita pyöritetään määrävälein, tuubi pysyy puhtaana ja ruuvi kuljettaa tuhkan pois tuubista tuhkanpoistolle.

Kattilan alipaine varmistetaan savukaasupuhaltimella, piipun pituutta ei tarvitse kasvattaa vedon saavuttamiseksi.

Valurauta-arina

Syöttöruuvi

1.   Ohjauskeskus
2.   Savukanavat
3.   Puhdistuskoneisto
4.   Savuhormiliitäntä
5.   Tuhka-astia
6.   Tuhkaruuvi
7.   Sytytys-ja kaasutuspää
8.   Palotila
9.   Palotilan tarkastusluukku
10  Toisiopuhallin
11. Lokerosyötin ja moottori
12. Syöttöruuvi
13. Tarkistuskansi
14. Siirtoruuvin moottori
15. Varmuusjäähdytyspatteri
16. Savukaasuanturit
17. Lentotuhkatilan luukku
18. Ensiöpuhallin

 

Taulukko kattilamalleista

Kuvia HSK-RA-kattiloista: HSK-RA-50 , HSK-RA sivusyöttö

HSK-RA-50

HSK-RA Sivusyöttö


 Takaisin