Takaisin


RHK-AK

RHK-AK-Kattilat

RHK-AK-ketjuarinakattila on uuden tyyppinen kattilamalli, joka on kehitetty myös paljon tuhkaa sisältävien polttoaineiden polttamiseen ongelmitta. Kattilan arina on sileä pinta, jonka päällä liikkuva kolaketju liikuttaa polttoainetta ja lopuksi kuljettaa tuhkan ulos kattilasta.

Vaikka tuhka sulaisi paakuksi, se kulkeutuu ulos kattilasta. Näin kattilalla voidaan polttaa myös puun kuorta ja peltobiomassoja, kuten ruokoa ja elefanttiruohoa. Myös puhtaan puuhakkeen polttamiseen RHK-AK on erinomainen.

Savukanavissa on automaattinen nuohous ruuveilla, ruuvin pyörähtäessä määrävälein tuubi pysyy puhtaana ja ruuvi kuljettaa tuhkan pois tuubista tuhkanpoistolle.

Kattilassa on savukaasupuhallin jolla varmistetaan riittävä alipaine. Piipun pituutta ei ole tarpeen kasvattaa riittävän vedon saamiseksi vaan piippu voidaan mitoittaa rakennukseen ja ympäristöön sopivaksi.

1.   Ohjauskeskus
2.   Savukanavat
3.   Puhdistuskoneisto
4.   Savuhormiliitäntä
5.   Tuhka-astia
6.   Arinaketju
7.   Sytytys-ja kaasutuspää
8.   Palotila
9.   Palotilan tarkastusluukku
10  Toisiopuhallin
11. Lokerosyötin ja moottori
12. Syöttöruuvi
13. Tarkistuskansi
14. Siirtoruuvin moottori
15. Varmuusjäähdytyspatteri
16. Savukaasuanturit
17. Lentotuhkatilan luukku
18. Ensiöpuhallin

Kuvia kattilasta:

Ketjuarina

Tuhkanpoisto

 

Taulukko RHK-AK-mallistosta